Budowanie zespołu

Co to jest zespół?

Zespół jest to grupa ludzi, która ma jeden, określony cel. Ważne jest, aby każdy członek grupy był świadom jakie działania i zadania są mu powierzone i w jakim celu należy je spełnić.

W każdym zespole potrzebny jest lider. To on planuje, zleca zadania, określa cele, motywuje, ale przede wszystkim trzyma nad wszystkim pieczę. Aby grupa sprawnie działała i przynosiła korzyści należy wprowadzić do niej przyjazną atmosferę. Znaczące jest dobranie członków zespołów w ten sposób, aby ograniczyć możliwość powstania konfliktów i sporów.

Początkiem drogi do sukcesu jest dobór odpowiedniego zespołu. Nawet jeżeli strategia działania i najnowsza technika wspomagają biznes, to nie osiągniemy wymarzonych wyników. Dlaczego? Osoby pracujące ze sobą powinny mieć podobne wartości, cele i motywacje. Jeżeli jest inaczej, bardzo trudno będzie o owocną pracę, ponieważ będziemy tracić czas na rozwiązywanie sporów. Zatem warto już na samym początku zwrócić uwagę na to, na czym nam zależy i tym się kierować podczas formowania zespołu.

Rekrutacja do zespołu

Jak przygotować proces rekrutacji, aby pracodawca miał pewność, że buduje dobry zespół, który zrealizuje konkretny cel?

Rekrutacja jest pierwszym etapem procesu wyboru kandydatów do zespołu. Już tu należy zastanowić się kogo potrzebuję do realizacji konkretnego celu. Trzeba zadbać o różnorodność członków zespołu pod kątem ich naturalnych stylów zachowań. Odpowiedni dobór pozwoli na efektywną pracę nad realizacją celu.

Na co zwrócić uwagę? moim zdaniem na umiejętność analizowania, podejmowania decyzji, planowania, radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, kreatywność, bezpieczeństwo.

Jeżeli, odpowiedni dobór zespołu stanowi problem dla menedżera, warto skorzystać z dostępnych szkoleń lub konsultacji. Na takich spotkaniach, osoby zarządzające firmą, dowiedzą się w jaki sposób dobierać grupę pracowników tak, aby każdy z nich mógł wykazać się na 100%, jak motywować ich do działania, jak reagować w trudnych sytuacjach, jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej. Zapraszam na szkolenia z:

oprócz dawki teorii bardzo dużo praktyki wraz z możliwością wypełnienia indywidualnych testów stylów zachowań opartych na modelu DISC

Rola w zespole i określenie wartości

Zadaniem każdego menadżera jest zbudowanie skutecznego zespołu, czyli takiego, w którym każda osoba odgrywa określoną rolę. Jak wiadomo różnorodność zespołu, rozumiana jako kompetencje pracowników i typ osobowości, świadczy o jego skuteczności.

Oczywistym jest również, że dana osoba zawsze będzie wybierała rolę przez siebie preferowaną, która zgodna jest z jej charakterem i daje jej najwięcej satysfakcji. Oczywiście jest ona w stanie czasowo podjąć się innych ról, ale niestety zawsze wiąże się to nieprzyjemnymi konsekwencjami zarówno dla pracownika, jak i dla firmy (mniejsza efektywność, brak zadowolenia z pracy).

Należy również zadbać, aby pracownicy kierowali się podobnymi wartościami. Wyznawanie podobnych wartości, pomaga w nawiązywaniu ściślejszych relacji, budowaniu pozytywnej atmosfery oraz wzajemnego szacunku i zaufania. Warto wypisać owe wartości. Jeżeli nie są one spisane, to również funkcjonują, ale należy je określić i zwrócić na to szczególną uwagę podczas doboru pracowników.

Podsumowanie

Budowanie zespołu to nieraz ciężki orzech do zgryzienia, natomiast warto zaangażować się i poświęcić temu wystarczająco dużo czasu tak, aby odnieść sukces z pracy w zespole. Warto również skorzystać z dostępnych narzędzi i pomocy doradcy. Pozwoli nam to zaoszczędzić sporo pieniędzy jak również obniżyć swój stres związany z zarządzaniem zespołem.