Szkolenie buduj skuteczne zespoły

Szkolenie budowanie zespołu przeznaczone jest dla wszystkich chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie budowania efektywnych i skutecznych zespołów.  Zapraszam do uczestnictwa specjalistów HR, menedżerów, kierowników, dyrektorów i wszystkich zarządzających lub pracujących w zespole. W czasie szkolenia poznasz:

 • indywidualne style zachowań i ich wpływ na pracę w zespole w oparciu o model DISC
 • ich wpływ na dobór członków zespołu
 • ich wpływ na komunikację wewnątrz zespołu
 • typy pracowników pod kątem ról zespołowych 
 • rolę lidera w zespole

Ramowy program szkolenia budowanie zespołu

1. Style zachowań wg modelu DISC

 • indywidualny styl zachowań i jego wpływ na pracę w zespole
 • moja rola w zespole
 • analiza potencjalnych członków zespołu

2.  Grupa a zespół

 • style komunikacji wg modelu DISC
 • rola lidera w grupie i zespole
 • dynamika procesu grupowego

3. Koncepcje przywództwa

 • role zespołowe
 • typy pracowników

4. Trudne sytuacje

 • komunikacja w zespole
 • rozdzielanie zadań
 • spotkanie zespołu
 • reakcje w trudnych sytuacjach

Koszt uczestnictwa

Indywidualnie:

750 zł netto przy grupie 6 osób w tym:

 • szkolenie
 • salę szkoleniową w Katowicach, przerwy kawowe, lunch
 • materiały szkoleniowe
 • ankieta Maxie DISC
 • indywidualna sesja objaśniająca
 • wszelkie niezbędne licencje do ćwiczeń i gier szkoleniowych

Grupa 6-12 osób

2000 zł netto plus koszt ankiety Maxie DISC wraz z sesją objaśniającą na każdego uczestnika (300 zł. netto osoba) w tym:

 • szkolenie przygotowane pod konkretną branże
 • materiały szkoleniowe
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • ankieta Maxie DISC
 • indywidualna telefoniczna sesja objaśniająca
 • wszelkie niezbędne licencje do ćwiczeń i gier szkoleniowych

Czas trwania

1 dzień – 8 godzin, oraz 30 minut na wypełnienie ankiety/testu Maxie DISC przed szkoleniem i 30-45 minut indywidualna sesja objaśniająca do ankiety po szkoleniu (telefonicznie)

Termin:

Do ustalenia dla grup i szkoleń zamkniętych.

Najbliższy termin szkolenia otwartego: 

szkolenie zarządzanie zespołem

Zarządzanie w warunkach zmiany