Coaching biznesowy

Coaching biznesowy to kształtowanie postawy pro aktywnej i kreatywnej, w szczególności wśród pracowników i kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie ich rozwoju. Proponowany przeze mnie proces skierowany jest do dyrektorów handlowych, managerów sprzedaży, zespołów sprzedaży i indywidualnych sprzedawców chcących poprawić swoje wyniki .

Dogoń konkurencję, następnie – WYRÓŻNIJ SIĘ!

„Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni.” L. Eims

W ramach coachingu biznesowego dla sprzedawców i zespołów sprzedażowych zapewniam:

  • 8-16 godzinny coaching/warsztaty dla całej grupy, dające możliwość wyboru przez każdego członka zespołu, problemu/celu, nad którym chciałby pracować.
  • systematyczny i zaplanowany proces indywidualnych spotkań (4 – 6, trwających ok. 50-60 minut)
  • dobór i testowanie zaproponowanych „narzędzi” usprawniających sprzedaż
  • zachowanie pełnej poufności i tajemnicy zawodowej !

Dlaczego warto skorzystać z moich usług ?

Zazwyczaj każdy członek zespołu sprzedażowego ma inne bariery/ograniczenia w realizacji zamierzonych celów. Jest to powodem niskiej efektywności nawet kilkudniowych szkoleń dla całego zespołu handlowców. W związku z powyższym praca indywidualna z każdą osobą oddzielnie pomaga jej skupić się na szukaniu rozwiązania dla siebie, z jednoczesną korzyścią dla całego zespołu. Pomaga sprzedawcy dopasować swoją wiedzę do konkretnych sytuacji w procesie sprzedaży.

Indywidualny coaching biznesowy:

  • uzupełnia szkolenia sprzedażowe
  • poprawienia efektywność i motywację pracownika
  • jest znacznie tańszy i szybszy niż częste rotacje personelu
  • otwiera przed każdym członkiem zespołu nowe perspektywy
  • dostarcza indywidualnych narzędzi dla sprzedawcy, pomagających pokonać jego ograniczenia

Terminy i godziny spotkań  – do ustalenia.

szkolenie zarządzanie zespołem

Zarządzanie w warunkach zmiany

szkolenia biznesowe

Buduj efektywne zespoły