You are currently viewing Czy warto wypełnić ankietę Maxie DISC?

Czy warto wypełnić ankietę Maxie DISC?

DISC jako style zachowań

Wszystkie innowacje, jakie pojawiają się w obszarze personalnym zarówno na tle zawodowym, jak i prywatnym w życiu człowieka, osiągają niekiedy niezwykle przydatny, uniwersalny mechanizm służący rozwojowi. Służy on też analizie siebie pod kątem uświadomienia sobie sposobów czy kierunków postępowania. Zagadnienie DISC odnosi się do czterech stylów zachowania, jakie z angielskiego obejmują akronim złożony z:

 • D – Dominant (dominujący),
 • I – Influencing (inspirujący),
 • S – Steady (stabilny),
 • C – Compliance (sumienny).

W każdym z nich pojawia się zestawienie szeregu cech, które uzmysławiają człowiekowi najbardziej charakterystyczne wartości i składniki własnego zachowania. Składniki te mają przełożenie na środowisko pracy i jakość życia ogółem.

Potencjał testów Maxie DISC

Maxie Disc jest elastycznym narzędziem testowym, jakie pozwala w biznesie na szybkie zwiększenie sprzedaży i jednoczesne zbudowanie skutecznego i efektywnego zespołu. Znajomość swoich naturalnych i adaptowanych stylów zachowań pozwala na:

 • lepszą współpracę w zespole
 • większą dozę zrozumienia i realizacji wszelkich poleceń
 • na radzenie sobie ze stresem i konfliktem
 • szybsze osiąganie swoich celów zawodowych

Poprzez mechanizmy Maxie DISC opisuje się w prosty i klarowny sposób kluczowe różnice w sposobach myślenia i działania.

Testy DISC dla menedżerów

Korzyści z ankiety testowej Maxie DISC

Najważniejsze pozytywy płynące z wykonanej ankiety wraz z sesją objaśniającą koncentrują się na:

 1. poznaniu swoich indywidualnych stylów zachowań
 2. poznaniu swoich adaptowanych stylów zachowań i ich konsekwencji
 3. pogłębieniu samoświadomości.

Dopełnieniem jest przydatne, dokładne poznanie preferencji personalnych wobec otoczenia, a tym samym lepsza komunikacja z ludźmi i poprawa swojej efektywności w działaniu na rynku.

Do najbardziej merytorycznych aspektów korzyści powstających na bazie sporządzenia testów Maxie DISC jest z pewnością określenie czynników motywujących i poprawa relacji w zespole. Szeroki wachlarz możliwości powstających w pewnego rodzaju diagnozowaniu stylów zachowań pociąga za sobą refleksję i otwarte drzwi do zmian w zrozumieniu różnorodności zespołu pracowników. Na tej podstawie można łatwiej dopasować pojedyncze zadań do osób o preferowanych predyspozycjach.

Merytoryczne korzyści z wypełnienia ankiety

W dalszej perspektywie informacje zwrotne z testów Maxie DISC zapobiegają konfliktom, usprawniają proces rekrutacji, a finalnie zapewniają lepszą efektywność w sprzedaży. Elastyczność narzędzia przynosić może zwiększoną skuteczność zarówno dla osób w sesjach indywidualnych, jak biznesowych.

Komu polecam testy Maxie DISC

Testy ankietowe Maxie DISC zalecam szczególnie menedżerom różnych szczebli kierujących załogami pracowniczymi. Równie praktyczne okażą się dla handlowców, liderów projektów i wszystkich pracujących w różnego typu zespołach. Analiza indywidualna jest dodatkowo pomocna zawsze dla osób poszukujących nowej pracy lub też planujących zmiany w swojej karierze zawodowej. Jest to całościowo narzędzie, które wykorzystuje się w trakcie kompleksowego doradztwa zawodowego, coachingu kariery i mentoringu. Uniwersalne zastosowanie testów Maxie DISC pomocnych w procesach zawodowych i biznesowych, znajduje obecnie zastosowanie w szkoleniach:

 • z komunikacji interpersonalnej,
 • tworzenia i zarządzania zespołem,
 • sprzedażowych,
 • obsługi klienta,
 • a nawet z negocjacji.

Ten post ma jeden komentarz

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.