Komunikacja w pracy z Klientem

Szkolenie z komunikacji z wykorzystaniem modelu DISC

Szkolenie z komunikacji interpersonalnej odbyło się w Poznaniu w Hotelu Moderna dla grupy 5 doradców regionalnych. Celem szkolenia było poprawienie komunikacji interpersonalnej w kontakcie z klientami. Tym razem postawiłem na precyzyjność w formułowaniu komunikatu i dopasowanie go w zależności od typu odbiorcy.

Na początek wykorzystałem ogólnodostępną grę Duplik w dwóch celach:

  • integracji zespołu
  • jako narzędzia pokazującego jak to co widzimy i to co mówimy odbierane jest przez innych.

Po godzinnej rozgrywce rozpoczęliśmy pracę nad mocnymi i słabymi stronami naszych zachowań i ich wpływu na komunikację.

Podstawą był tu model DISC. Przy wykorzystaniu kart szkoleniowych z modelu Maxie DISC, uczestnicy określili najpierw style swoich zachowań. Dowiedzieli się o tym w jaki sposób zazwyczaj się komunikują i udzielają informacji. Poznali mocne strony swojego stylu komunikacji i potencjalne zagrożenia. Potem skupiliśmy się na zagrożeniach wynikających z naszych naturalnych stylów zachowań i ich wpływu na naszą efektywność i relacje z klientem.

Następnie uczestnicy zostali poproszeni o identyfikację stylów zachowań swoich kluczowych klientów. Efektem były wnioski dotyczące tego co zmienią w swojej komunikacji aby zwiekszyć swoją efektywność.

Na zakończenie szkolenia zaproponowałem uczestnikom zabawę w escape room. Uczestnicy musieli rozwiązać 10 zagadek,  dotyczących kompetencji sprzedażowych, komunikacji i obsługi klienta.

Kolejne szkolenie z komunikacji już 21 czerwca tym razem w Katowicach w Strefie Dobry Start.