Akademia sprzedaży B2B i B2C

Szkolenie przeznaczone jest dla sprzedawców, przedstawicieli handlowych i osób zarządzających zespołami sprzedaży. W związku z powyższym podczas szkolenia poznasz:

 • czym jest proces sprzedaży
 • strategie skutecznego nawiązywanie pierwszego kontaktu
 • style zachowań i ich wpływ na proces zakupu
 • reguły atrakcyjnej prezentacji produktu – marketing B2B i B2C
 • aspekty wpływające na poprawną komunikację z klientem
 • reguły kontroli procesu sprzedaży
 • standardy obsługi klienta i zasady pracy z trudnym klientem

Ramowy program szkolenia sprzedażowego

1. Proces zakupu

 • cykl życia produktu
 • elementy procesu sprzedaży
 • lejek sprzedaży

2. Style zachowań wg modelu DISC

 • indywidualny styl zachowań i jego wpływ na decyzje zakupowe
 • typologia klientów

3. Komunikacja z klientem

 • budowanie precyzyjnych i zrozumiałych komunikatów
 • efektywna komunikacja w procesie sprzedaży

4. Prospecting

 • sposoby aktywnego poszukiwania klientów
 • e-mail marketing
 • pierwszy telefon cold call
 • pierwsze spotkanie
 • rozmowa handlowa i jej etapy

5. Zamykanie sprzedaży

 • analiza kosztów do korzyści
 • co decyduje o zakupie
 • po czym rozpoznać, że klient decyduje się na zakup
 • rekomendacje
 • motywowanie klienta do działani

6.  Negocjacje biznesowe

 • z kim negocjować
 • przygotowanie mentalne do negocjacji
 • budowanie kontaktu i zaufania
 • techniki wywierania wpływu społecznego
 • manipulacja w negocjacjach

7. Obsługa klienta

 • standardy obsługi klienta
 • trudny klient i rozpoznanie jego potrzeb
 • techniki zarządzania relacjami z trudnym klientem
 • asertywność w kontaktach z klientem

Koszt uczestnictwa

Indywidualnie:

1300 zł netto przy grupie 6 osób w tym:

 • szkolenie
 • salę szkoleniową w Katowicach, przerwy kawowe, lunch
 • materiały szkoleniowe
 • ankieta Maxie DISC
 • indywidualna sesja objaśniająca
 • wszelkie niezbędne licencje do ćwiczeń i gier szkoleniowych

Grupa 6-12 osób

4000 zł netto plus koszt ankiety Maxie DISC wraz z sesją objaśniającą na każdego uczestnika (400 zł. netto osoba) w tym:

 • szkolenie przygotowane pod konkretną branże
 • materiały szkoleniowe
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • ankieta Maxie DISC
 • indywidualna telefoniczna sesja objaśniająca
 • wszelkie niezbędne licencje do ćwiczeń i gier szkoleniowych

Czas trwania

2 dni – 16 godzin, oraz 30 minut na wypełnienie ankiety/testu Maxie DISC przed szkoleniem i 30-45 minut indywidualna sesja objaśniająca do ankiety po szkoleniu (telefonicznie)

Termin:

Do ustalenia dla grup i szkoleń zamkniętych.

Najbliższy termin szkolenia otwartego: 

szkolenie zarządzanie zespołem

Zarządzanie w warunkach zmiany

szkolenia biznesowe

Buduj efektywne zespoły