Szkolenie czy coaching

Kiedy warto skorzystać z coachingu biznesowego?

W czasie swojej pracy zawodowej jako sprzedawca, uczestniczyłem w kilkudziesięciu różnych szkoleniach sprzedażowych. Dawały mi wiedzę teoretyczną, jednak nie wiedziałem jak ją wykorzystać w praktyce.

Poznając swoich kolegów sprzedawców, zauważyłem, że każdy z nas ma inne problemy związane ze swoją pracą. Podnosząc swoje kompetencje, kilka lat temu zetknąłem się z amerykańskimi metodykami sprzedaży:

 W 2013 roku wziąłem udział w pierwszym organizowanym przez  CCS® Polska kursie, na którym uzyskałem tytuł certyfikowanego coacha tej metodyki. Zapoznałem się również z ogólnodostępnymi książkami opisującymi metodykę Sandlera – „Nie nauczysz dziecka jeździć na rowerze prowadząc prezentację” i „Zasady Sandlera”

Wtedy też zrozumiałem, że coaching biznesowy jako proces znacznie bardziej pomaga w rozwoju i osiągnięciu swoich celów niż ogólne szkolenia.

Kiedy coaching jest lepszy od szkolenia:

  • Jeżeli zespół nie realizuje swoich planów sprzedażowych, szkolenia i częsta rotacja pracowników nie przynoszą efektów

  • Kiedy zespół konkuruje ze sobą a nie współpracuje

  • Gdy brakuje efektywności pracy własnej i innych

  • Kiedy trzeba szybko i precyzyjnie podejmować decyzję

  • Jak sprzedawcy nie realizują swoich własnych celów

  • Wówczas gdy sprzedawcy tracą motywację

  • Kiedy sprzedawcy nie są pewni swoich zalet i talentów

  • Kiedy sprzedawcy nie dostrzegają nowych możliwości

  • W momencie gdy sprzedawcy odczuwają „wypalenie zawodowe”

Zapraszam do skorzystania z coachingu i szkoleń

szkolenie

Szkolenia biznesowe

Zobacz OFERTĘ

coaching biznesowy

Coaching biznesowy

Zapraszam do KONTAKTU