Szkolenie z motywacji pracowników

Szkolenie jak skutecznie motywować pracowników ma na celu zaprezentowanie uczestnikom niezawodnych rozwiązań dotyczących motywowania zespołu pracowników i pokazanie jak je stosować w praktyce.  Szkolenie z motywacji przeznaczone jest dla liderów zespołów i wszystkich zarządzających zespołem pracowniczym. W czasie szkolenia poznasz:

 • indywidualne style zachowań i ich wpływ na motywację
 • potrzeby członków zespołu
 • typy pracowników i ewolucyjny model przywództwa
 • czynniki motywujące pracowników
 • sposoby rozwiązywania konfliktów
 • rolę kultury organizacji w motywowaniu pracowników

Ramowy program szkolenia z motywacji

1. Człowiek a organizacja

 • kultura organizacji
 • wartości i normy
 • rola i znaczenie kultury organizacji w motywowaniu pracowników

2. Style zachowań wg modelu DISC

 • indywidualny styl zachowań i jego wpływ na pracę w zespole
 • badanie potrzeb poszczególnych stylów

3. Motywacja

 • konstruowanie celów a motywacja
 • motywatory pozytywne/negatywne
 • motywacja materialna i pozamaterialna

4. Koncepcje przywództwa

 • kwestionariusz stylów kierowania
 • typy pracowników
 • przywództwo sytuacyjne

5. Modele motywacji

 • Teoria dwuskładnikowa Herzbergera
 • Teoria motywacji Maslowa
 • Teoria Taylora

Koszt uczestnictwa

Indywidualnie:

480 zł netto przy grupie 6 osób w tym:

 • szkolenie
 • salę szkoleniową w Katowicach, przerwy kawowe, lunch
 • materiały szkoleniowe
 • wszelkie niezbędne licencje do ćwiczeń i gier szkoleniowych

Grupa 6-12 osób

3000 zł netto w tym:

 • szkolenie przygotowane pod konkretną branże
 • materiały szkoleniowe
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • wszelkie niezbędne licencje do ćwiczeń i gier szkoleniowych

Czas trwania

1 dzień – 8 godzin

Termin:

Do ustalenia dla grup i szkoleń zamkniętych.

Najbliższy termin szkolenia otwartego: 12.10.2018

szkolenie zarządzanie zespołem

Zarządzanie w warunkach zmiany

szkolenia biznesowe

Buduj efektywne zespoły