Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym

Szkolenie zarządzanie zespołem przeznaczone jest dla wszystkich chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie kierowania podległymi mu pracownikami. Zapraszam do uczestnictwa menedżerów, kierowników, dyrektorów i wszystkich zarządzających lub pracujących w zespole. W czasie szkolenia poznasz:

 • indywidualne style zachowań swoje i osób z którymi współpracujesz w oparciu o model DISC
 • ich wpływ na komunikację i efektywną pracę zespołu
 •  swoje reakcje na stres
 • czynniki motywujące pracowników
 • sposoby rozwiązywania konfliktów
 • koncepcje przywództwa i typy pracowników

Ramowy program szkolenia zarządzanie zespołem

1. Człowiek a organizacja

 • kultura organizacji
 • rola i znaczenie kultury organizacji w zarządzaniu

2. Style zachowań wg modelu DISC

 • indywidualny styl zachowań i jego wpływ na pracę w zespole
 • badanie swojej roli w zespole

3. Motywacja

 • konstruowanie celów a motywacja
 • motywatory pozytywne/negatywne
 • motywacja materialna i pozamaterialna

4. Koncepcje przywództwa

 • kwestionariusz stylów kierowania
 • typy pracowników
 • przywództwo sytuacyjne

5. Konflikt w zespole

 • czym jest konflikt w organizacji
 • konsekwencje konfliktów
 • jak wykorzystać konflikt dla dobra organizacji

6.  Komunikacja w zespole

 • budowanie precyzyjnych komunikatów
 • efektywna komunikacja w zespole i organizacji
 • style komunikacji wg modelu DISC

7. Stres

 • rodzaje stresu
 • radzenie sobie w trudnej sytuacji
 • jak zwiększyć swoją strefę wpływu

8. Zarządzanie sobą w czasie

 • zasady zarządzania sobą w czasie
 • planowanie i organizacja pracy
 • narzędzia wspomagające

Koszt uczestnictwa

Indywidualnie:

1845 zł brutto przy grupie 6 osób w tym:

 • szkolenie
 • salę szkoleniową w Katowicach, przerwy kawowe, lunch
 • materiały szkoleniowe
 • ankieta Maxie DISC
 • indywidualna sesja objaśniająca
 • wszelkie niezbędne licencje do ćwiczeń i gier szkoleniowych

Grupa 6-12 osób

4000 zł netto plus koszt ankiety Maxie DISC wraz z sesją objaśniającą na każdego uczestnika (300 zł. netto osoba) w tym:

 • szkolenie przygotowane pod konkretną branże
 • materiały szkoleniowe
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • ankieta Maxie DISC
 • indywidualna telefoniczna sesja objaśniająca
 • wszelkie niezbędne licencje do ćwiczeń i gier szkolenio

Czas trwania

2 dni – 16 godzin, oraz 30 minut na wypełnienie ankiety/testu Maxie DISC przed szkoleniem i 30-45 minut indywidualna sesja objaśniająca do ankiety po szkoleniu (telefonicznie)

Termin:

Do ustalenia dla grup i szkoleń zamkniętych.

Termin szkolenia otwartego

Najbliższy termin szkolenia otwartego:

Akademia Górnośląska w Katowicach 23-24.01.2024

CENA: 1890 zł brutto/ osobę

szkolenie zarządzanie zespołem

Zarządzanie w warunkach zmiany