Techniki kreatywnego myślenia

Aktualizacja kwiecień 2021

Od 2017 roku prowadzę szkolenia dla wszystkich chcących zwiększyć umiejętność szukania kreatywnych rozwiązań. Samemu również kończę kursy i szkolenia związane z kreatywnością. Zagłębiam tajniki metody Design Thinking jak również staram się uczyć kreatywnego podejścia do pojawiających się problemów moje dzieci.  Szczególnie w czasie pandemii kreatywność zyskała na znaczeniu w związku z powyższym zapraszam na moje szkolenie:

SZKOLENIE Z KREATYWNOŚCI

Nowoczesne techniki kreatywnego myślenia – nowość w ofercie!

Twórcze podstawy myślenia człowieka zyskują na znaczeniu w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy adekwatnie do możliwości stwarzanych przez kooperujące z nimi instrumenty i systemy wspomagania kreatywności. Zakres przydatnych obecnie technik kreatywnego myślenia opiera się na dopasowaniu podmiotowym i przedmiotowym kierunku szkolenia. 

szkolenie z kreatywnościPrzede wszystkim najnowsze szkolenia z kreatywnego myślenia w środowisku pracy, jak i w życiu prywatnym koncentrują się na dobranych grupach docelowych. Pod kątem ich specyfiki zawodowej przygotowywane są mechanizmy pobudzania własnej twórczości w oparciu o aspekty interdyscyplinarne z pogranicza psychologii, socjologii, marketingu. Obejmują one również szczegółowe zagadnienia neurodydaktycznej pracy nad ludzkim umysłem.  Centrum Edukacji Strefa Dobry Start w Katowicach oferuje nasze pakiety szkoleniowe dedykowane:

 • pracownikom administracji samorządowej,
 • urzędnikom,
 • pracownikom  sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Kompleksowe cele szkolenia z kreatywności

Potrzeba dostosowania się do wymagań zmieniającego się otoczenia rynku, coraz nowszych hybrydowych tworów gospodarczych, w dużej mierze opartych na połączeniu postępującej elektronizacji usprawniania pracy człowieka determinuje konieczność wzmagania u samego siebie zdolności do przystosowania się wobec każdych możliwych warunków pracy. Niezbędne do tego jest z kolei kreatywne myślenie. Nadrzędnym i zarazem podstawowym celem szkolenia z technik kreatywnego myślenia jest rozwój kompetencji osobistych. Ten indywidualny wymiar uczestnictwa wspomagany jest przez poszczególne cele operacyjne, które nadają kierunek personalnych zmian osiąganych w środowisku pracy. Niekiedy wdrożenie pojedynczego dodatkowego elementu, innowacyjnego w skali firmy czy własnego poletka pracy może mieć diametralnie pozytywniejsze konsekwencje niż trzymanie się zastanych rozwiązań.

Cele operacyjne pakietu szkoleniowego

szkolenie techniki kreatywnego myśleniaW ramach podjęcia wyzwania i uczestnictwa w kształtowaniu technik kreatywnego myślenia możliwe staje się przede wszystkim podniesienie poziomu motywacji do zmiany.  Efektem dodatkowym jest zwiększenie umiejętności praktycznego kreatywnego myślenia. Pojawia się tu proste założenie, zgodnie z którym wykonywanie określonych czynności przy zastosowaniu non stop identycznych mechanizmów nie wprowadza żadnego postępu. Implikuje ono frustrację spowodowaną brakiem efektywności procesów pracy – własnej czy zespołowej. Na tej podstawie pojawia się kolejny cel operacyjny, jakim jest zwiększenie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Naszym celem podczas naszego szkolenia jest maksymalizowanie korzyści osobistych czerpanych ze zdolności wdrożenia twórczości, choćby poprzez zmianę pojedynczego składnika trybu pracy.

W najwyższym stopniu możliwe staje się następnie rozwijanie komunikacji w zespole. Co ułatwia współpracę, zmniejsza ilość nieporozumień i konfliktów. Wysoki stopień opanowania technik kreatywnego myślenia pozwala na samodzielność w działaniu. Program szkolenia, obejmuje poszerzenie świadomości o własnym potencjale przez techniki takie jak:

 • skrupulatna analiza SWOT,
 • myślenie wizualne,
 • burza mózgów,
 • metoda 635,
 • metoda Phillips 66 Buzz Session,
 • synektyka
 • oraz metoda sześciu kapeluszy Edwarda De Bono

Masz pytania? Interesuje Cię cena i najbliższy termin szkolenia?

Ten post ma 4 komentarzy

  1. Maciej Westerowski

   Dziękuję za możliwość zorganizowania i promowania szkolenia. Do zobaczenia już w styczniu!

 1. Maciej Westerowski

  Potwierdzam! Coaching kariery może być świetnym uzupełnieniem tego szkolenia.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.