Model Maxie DISC czyli 4 style zachowań

DISC to akronim stworzony z języka angielskiego od słów:

 • D – Dominant (dominujący)
 • I – Influencing (inspirujący)
 • S – Steady (stabilny)
 • C – Compliance (sumienny)

Charakterystyka poszczególnych typów zachowań

Styl “D” – dominujący

Charakterystyka ogólna: pewność siebie, decyzyjność, wielozadaniowość, koncentrację na realizacji celu, respektowanie wyzwań i konfrontacji, docenianie zmian.

Styl “I” – inspirujący

Charakterystyka ogólna: kreatywność, otwartość, emocjonalność, otwartość na ludzi

Styl “S” – stabilny

Charakterystyka ogólna: wsparcie, lojalność wobec innych, ufność, wrażliwość, cierpliwość, spokój

Styl “C” – sumienny

Charakterystyka ogólna: perfekcjonizm, wrażliwość, dobre zorganizowanie, ralistyczne podejście do życia

 

Test Maxie DISC

MaxieDisc pozwala na szybkie zwiększenie sprzedaży oraz zbudowanie zespołu, który będzie efektywny i skuteczny. Szybciej osiągniesz swoje cele, ponieważ ludzie, którzy z Tobą pracują będą lepiej Cię rozumieć i wykonywać twoje polecenia. Pozwala zrozumieć i prosto opisać kluczowe różnice w sposobach myślenia i działania. 

Najważniejsze korzyści z ankiety wraz z sesją objaśniającą to:

 • poznanie swoich indywidualnych stylów zachowań
 • pogłębienie samoświadomości
 • dokładne poznanie swoich preferencji
 • lepsza komunikacja z ludźmi
 • poprawa swojej efektywności
 • określenie czynników motywujących
 • poprawa relacji
 • poprawa zarządzania zespołem
 • poprawa skuteczność w budowaniu zespołów
 • zrozumienie różnorodności zespołu
 • łatwiejsze dopasowywanie zadań do osób o preferowanych predyspozycjach
 • zapobieganie konfliktom
 • usprawnienie procesu rekrutacji
 • lepsza efektywność w sprzedaży

Dla kogo?

Testy Maxie DISC,  polecane są szczególnie dla menedżerów, handlowców, liderów projektów i wszystkich pracujących w zespołach. Analiza indywidualna jest również pomocna dla osób poszukujących nowej pracy lub planujących zmiany w swojej karierze zawodowej. 

Jest to narzędzie, które wykorzystuję podczas doradztwa zawodowego, coachingu, mentoringu oraz podczas szkoleń z:

 • komunikacji interpersonalnej,
 • budowy i zarządzania zespołem,
 • sprzedażowych,
 • obsługi klienta
 • oraz negocjacji.
Więcej informacji na stronie Maxie DISC

Oferta

Analiza indywidualna
Maxie DISC

Indywidualny raport plus sesja objaśniająca Twoje naturalne i adaptowane style zachowań. Wypełnij testy DISC.

szkolenia biznesowe

Buduj skuteczne i efektywne zespoły

Zbuduj efektywny i realizujący założone cele zespól. Dostosuj komunikację i obowiązki w oparciu o analizę stylów zachowań DISC.

szkolenie zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem pracowniczym

Zarządzaj, motywuj i udzielaj konstruktywnej informacji zwrotnej w oparciu o analizę stylów zachowań członków zespołu wg modelu DISC.

szkolenia sprzedażowe

Akademia skutecznej sprzedaży

W jaki sposób twój potencjalny klient podejmuje decyzje?, jak się komunikuje? ile potrzebuje czasu? Poznaj i wykorzystaj model DISC.