Zarządzanie a stres

Polacy – najbardziej zestresowani pracownicy

Znani jesteśmy z pracowitości, co jest oczywiście bardzo pochlebną opinią. Niestety okazuje się, że wraz z tym idzie niemały stres. Według badań Polacy są najbardziej zestresowanymi pracownikami. Z czego to wynika?

Najczęstszymi czynnikami powodującymi nadmierny stres są między innymi:

  • postawa liderów i menadżerów
  • szybkie tempo pracy
  • nadmiar pracy
  • konflikty z współpracownikami
  • toksyczny szef
  • komunikacja interpersonalna

Stres jest naturalnym elementem pracy, natomiast kiedy jego poziom sięgnie zbyt wysoko, jakość osiągnięć pracownika spadnie. Podobnie jeśli chodzi o zaangażowanie i motywację. Zbyt wysokie napięcie może nawet doprowadzić do zwolnienia się. Nie oszukujmy się, nikt nie chce trwać w ciągłym stresie, ponieważ jest to wykańczające i nieraz odbija się to na naszym życiu towarzyskim.

Lider – motywator czy źródło stresu?

Osobie na stanowisku lidera, zależy aby jego zespół pracował najefektywniej i bardzo sprawnie. Jest to w istocie zrozumiałe, natomiast razem z wymaganiami rośnie także presja. Liderzy wielokrotnie nie zdają sobie sprawy jak nagły wzrost napięcia może wpłynąć na poziom pracy. Otrzymujemy w tym momencie odwrotny, do pożądanego, skutek. Osoby na wyższych stanowiskach zapominają o wspieraniu rozwoju pracownika. Właśnie wsparcie w rozwoju pracownika jest jednym z zagadnień, na które kładę nacisk na szkoleniach z zarządzania zespołem pracowniczym.